maandag 22 februari 2010

Het Afghaanse verzet brengt Nederlandse regering ten val


door Yassine ChannoufDe regering in Nederland is gevallen. Eindelijk. Je moet als politieke partij water bij de wijn doen in een pluralistisch land waar een meerpartijenstelsel de politiek domineert dewelke in de praktijk geen enkele partij toelaat een absolute meerderheid te verkrijgen. Maar water met bloed vermengen? Dat is een gevaarlijke cocktail. De PvdA, een partij die in een ver verleden links was, toen de bomen nog praatten en de mensen nog met dieren communiceerden, heeft te veel verkiezingsbeloftes gebroken om nog deel te kunnen nemen in de coalitieregering met de CDA van Harry Potter. Die laatste zou in normale omstandigheden één van zijn spreuken kunnen bovenhalen maar de werkelijkheid is nou eenmaal geen bestseller van JK Rowling.
Kort geschetst: voor de verkiezingen van 2007 stond de PvdA erop dat er een onafhankelijk onderzoek zou komen naar de omstandigheden waarin er besloten werd dat het Nederlandse leger deel zou nemen aan de invasie en bezetting van Irak. Aan deze invasie, waarbij er meer dan één miljoen Irakezen zijn gestorven, zijn meer leugens voorafgegaan dan in de 7 Harry Potter boeken tezamen.
De invasie van Irak werd gelegitimeerd omwille van de volgende drogredenen:
1.Van massavernietigingswapens geen sprake. Saddam Hussein kon in 45 minuten amper zijn schoenen aandoen, laat staan een aanval met biologische wapens bevelen op 'het Westen en/of Israël'.
2.Relaties tussen Irak en al-Qaeda? Volg nou één college over de moderne geschiedenis van de Arabische wereld, in een in een universiteit met een degelijk niveau. Je gaat als leek al snel beseffen dat een seculiere dictator die de Ba'ath-ideologie aanhangt niet en nooit compatibel zal zijn met een Wahabitisch-geïnspireerde Islamist als Osama bin Laden.
Balkenende besefte heel goed dat indien er een onderzoeksrapport zou worden besteld door de Nederlandse regering bij een onafhankelijk onderzoeksbureau hij er bijzonder slecht van af zou komen. Dan begon hij te kronkelen als een slang, en allerlei onzin uit te kramen om toch maar zijn verantwoordelijkheid te ontwijken voor de vernietiging van Irak. Heeft het Nederlandse volk het recht niet om te weten wat er met haar belastinggelden gebeurd? Tuurlijk wel! Behalve als het gaat om oorlog, meneer Potter?!
Spijtig genoeg voegde de PvdA geen daad bij haar woord, en bleef een onafhankelijk onderzoeksrapport uit. De CDA en Balkenende kunnen nu rustig moord en brand roepen als de 'zoveelste allochtoon' weer een diefstal pleegt, maar over de collectieve moord van een volk, de plunderingen van haar geschiedenis, eenheid en grondstoffen, daar moet de politieke elite in Den Haag niet ter verantwoording voor worden geroepen.
Toen in begin 2010 na lange jaren eindelijk een degelijk rapport verscheen was de conclusie -zoals te verwachten- vernietigend voor de CDA en premier Balkenende. Deze laatste wees het rapport eenvoudigweg van de hand, en stelde botweg dat 'dit kabinet moet niets hebben van Davids'. Een andere keer zei Harry Potter dat zulk een rapport de aandacht zou doen afleiden van de economische crisis. Sjonge jonge.

Maar voor er een rapport was, maakte de wereld kennis met het Irakese verzet. En zij dachten net iets anders over de toekomst van hun land dan de B4 's; Balkenende, Blairs Bush en Berlusconi. Wat een eer toch voor Balkenende om in dit rijtje genoemd te worden, niet? Amerikaanse agressie werd beantwoord met verzet en de Nederlanders beseften dat ook zij vroeger of later in de klappen zouden delen. Binnen Nederland klonken de stemmen van de oppositie dan steeds luider, en vooral die van GroenLinks. Uiteindelijk trok Nederland zich in 2005 terug uit Irak. Een groeiend verzet in Irak zorgde ervoor dat zij die binnen Nederland oppositie voerden tegen de oorlog, met degelijke argumenten bewapend werden.
Maar in feite ging de terugtrekking uit Irak gepaard met een 'redeployment'. Uiteindelijk vertrokken er duizenden Nederlandse soldaten naar die andere nieuwe Amerikaanse kolonie: Afghanistan. Maar Balkenende is ondanks zijn twee doctoraten een slechte student. Afghanistan is nooit gekoloniseerd geworden, en het zou ook nu niet gebeuren. Het Rijk waar de zon nooit onderging van Queen Victoria slaagde er niet in dit gebied te bedwingen, niet in 1839, niet in 1878 en niet in 1919. De Sovjet-Unie, wier legers meer manschappen telden dan de hordes van Genghis Khan himself, werd in Afghanistan de doodsteek toegediend. En nu dachten de neo-cons de klus te klaren. Think again.
Voor de aanvang van de regering Balkenende IV, en laten we hopen ook de laatste der Balkenende-regeringen, kwamen de coalitiepartners overeen om de Nederlandse soldaten uiterlijk in 2010 terug te trekken uit Afghanistan. Maar na een vraag van de Secretaris-Generaal van NAVO, de Deen Anders Fogh Rasmussen, toonde Balkenende zich meer dan bereid de Nederlandse bijdrage aan de bezetting van Afghanistan te prolongeren. Zelfs voor Wouter Bos, de leider van de PvdA, en niet bepaald de meest principiële der politici, ging dit te ver. En voor één keer gebruikte die laatste zijn boerenverstand zoals we hier in Vlaanderen zeggen. Dit zorgde er enkele dagen geleden voor dat de regering in Nederland viel. En we moeten heel eerlijk zijn en een gezonde analyse maken. Het is dankzij het Afghaanse verzet dat de Nederlandse regering viel. Mochten er geen dappere operaties worden uitgevoerd die nachtmerries bezorgden bij generaal Petraeus en andere belangrijke en minder belangrijke militaire figuren zou de aanwezigheid van Nederlandse soldaten in andere landen een stuk minder controversieel zijn.
Hoezeer ik aversief ben voor de ideologie van de Taliban, kan ik niet anders dan deze groep te respecteren omwille van de standvastigheid die ze tentoonstellen. Maar het verzet wordt in Afghanistan gedragen door meerdere groeperingen, sommige georganiseerd, bijvoorbeeld Hikmatyar, andere eerder geïsoleerd. Door elke verzetsoperatie toe te schrijven aan de Taliban probeert men het Afghaanse verzet te criminaliseren en te bagatelliseren.

Hoedanook, ik hoop dat een bevrijd Afghanistan zal worden geleid door mensen die een zo breed mogelijk draagvlak hebben bij de bevolking. Dat is trouwens waarom de Taliban initieel zo makkelijk verslagen werd, vooral in Kaboel. Er was geen maatschappelijk draagvlak. Daar waar in Libanon en Gaza het verzet echt er één van het volk was, bleek het voor de Zionisten vrijwel onmogelijk om Hamas of Hezbollah zware klappen toe te dienen, laat staan ze te verslaan.
De standvastigheid van het verzet in Gaza in januari 2009 zorgde ervoor dat de leidende Kadima-partij zwaar afgestraft werd in de verkiezingen die één maand later plaatsvonden. Met de Libanon-oorlog in 2006 kelderde de populariteit van de toenmalige premier en de minister van oorlog, respectievelijk Ehud Olmert en Amir Peretz, tot ongekende laagtes. Uiteraard speelden beiden geen rol meer van betekenis in de volgende verkiezingen. De aanslagen in Madrid in 2004, waarbij treinen het doelwit werden, zorgde ervoor dat de rechtse -oorlogslievende- regering van Aznar electoraal werd afgestraft na nauwelijks enkele dagen. De nieuwe Zapatero-regering kondigde dan aan dat zij hun troepen zouden terugtrekken uit Irak, en aldus onttrok Spanje zich aan een groter gevaar.

En zo is gebleken dat verzet loont. Overwinningen gekoppeld aan onrechtvaardigheid zullen niet plaatsvinden. En vooral in Afghanistan zijn geen overwinningen mogelijk, zelfs geen pyrrusoverwinningen. Een nederlaag kan daar enkel uitgesteld worden. Het Amerikaans leger zal heel snel haar boeltje pakken, zoals ze dat in Vietnam hebben gedaan. Er bestaat geen gematigde Taliban. En hoezeer ik ook bepaalde ideologische aspecten van deze laatste veracht, ben ik ervan overtuigd dat de 'precisiebombardementen' van het bezettingsleger die al tienduizenden burgers hebben gedood ervoor gezorgd hebben dat de Taliban enkel in aanzien steeg. De president van de groene Zone van Afghanistan, die is verkozen geworden door miljoenen onbestaande Afghanen wordt terecht gezien als een pion van de bezetting.

Nederland, België en alle andere landen die deelnemen aan de illegale bezetting van eender welk land zouden er goed aandoen zich terug te trekken. Indien de regeringen hier werkelijk terrorisme willen bestrijden, moeten ze zelf geen terreur beoefenen. Pak jullie boeltjes uit andere landen, stop met het steunen van dictators, stop met het grijpen van die historische kansen om het bestaansrecht van Israël te steunen, zoals Angela Merkel het zo mooi verwoordde in 2006 na de Libanonoorlog toen ze oorlogsschepen stuurde naar de Libanese kust. Dit is de manier om Madrids en Londons te vermijden. In Irak en Afghanistan zijn er dagelijks Madrids en Londons, en erger. Vandaag nog stierven er minstens 33 Afghaanse burgers bij bombardementen van NAVO, een terroristische daad die Gazet van Antwerpen verwoordde als 'per ongeluk'. De Morgen berichtte dat Generaal Petreas weer eens zijn verontschuldigen uitte. Maar zelfs al-Zarqawi, de gevreesde leider van al-Qaeda in Irak, verontschuldigde zich voor sommige van zijn aanslagen, bvb. die van Aqaba in 2005. Wat is zijn verontschuldiging waard? En wat zijn de woorden van Petreaes, Rasmussen, de Hoop-Scheffer, Bush, Obama, Balkenende waard voor eender welke Irakees of Afghaan die zijn geliefden nooit meer zal zien.
Maar in de calculaties van zij die ons representeren in het Binnenhof of de Wetstraat wordt geen rekening gehouden met de levens van de 'inboorlingen'. Stalin zei dat 'de dood van één man een tragedie is, en de dood van een miljoen een statistiek'. De succesvolle massamoordenaar Stalin had het bij het rechte eind. In het publieke discours gaat het zelden om de 1 miljoen Irakese doden en God weet hoeveel Afghaanse. Neen, het gaat om dat handjevol Nederlandse of Belgische militaire slachtoffers. Wansmakelijk gewoon.
Balkenendes rol lijkt voorlopig uitgespeeld, maar dat is slechts schone schijn. Dat hij opnieuw premier wordt, daar twijfel ik niet aan. Maar de 2000 Nederlandse soldaten zullen teruggetrokken worden uit Afghanistan, en dat is het belangrijkste.

Balkenende, ik heb een paar tips voor jou mocht je een andere carrière ambiëren. Sluit je aan bij het verzet, dan kun je misschien eens eervol winnen, of begin te skateboarden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten