vrijdag 5 februari 2010

Welcome

This blog is the result of the combined efforts of the members of the League of Arab Students in Europe. We will regularly update this blog with either Dutch,Arabic or English articles, written by the members themselves, or will post interesting articles on which we will offer insights and comments. A proper site is being constructed but this does by no means decrease the importance of this blog as a secondary outlet.
Deze blog is het resultaat van het gemeenschappelijk werk van de verschillende leden van LASE - De Liga van Arabische Studenten in Europa. Deze blog zal regelmatig worden bijgewerkt met artikels die door de studenten zelf zijn geschreven, of door artikels geschreven door derden waarop wij dan commentaar zullen leveren. We werken aan een site maar deze blog moet eerder worden gezien als complementair aan de site.
Geniet ervan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten